سرطان پستان

ماموگرافی چگونه انجام می شود؟

ماموگرافی توسط تکنسین ها انجام می‌گیرد که اغلب آنها خانم هستند. پزشک متخصص تصویربرداری نیز نتایج تصویربرداری اشعه ایکس را تفسیر می کند. از شما

سرطان پستان

ماموگرافی

ماموگرافی برای تشخیص رشد غیر طبیعی یا تغییر در بافت پستان از تصاویر ویژه اشعه X استفاده می کند. یک تکنسین با استفاده از دستگاه

سرطان پستان

ماموگرافی دیجیتال

ماموگرافی های دیجیتال: تصویر واضح تر آزمایش های غربالگری بهبود یافته و تکنیک های درمانی باعث نجات جان انسان ها می شوند. یکی از روش

سرطان پستان

MRI پستان

سرطان پستان و MRI تصویربرداری با تشدید مغناطیسی یا MRI پستان آزمایشی است که گاهی اوقات به همراه یک ماموگرافی غربالگری در خانمهایی انجام می

سرطان پستان

بیوپسی پستان

بیوپسی پستان چیست؟ اگر پزشک شما در طول معاینه معمول پستان، ماموگرافی یا سونوگرافی مشکوک باشد، ممکن است این آزمایش را توصیه کند. در طی

سرطان پستان

چگونگی خودآزمایی پستان

چگونه می توانم خودآزمایی پستان را انجام دهم؟ اگر تصمیم به انجام خودآزمایی پستان گرفتید، این مراحل را دنبال کنید: خودآزمایی پستان روبروی آیینه: لباسهای

سرطان پستان

معاینه پستان

معاینه پستان توسط پزشک معاینه پستان توسط یک متخصص بهداشت (مانند پزشک ، پرستار ، پزشک متخصص پرستار یا دستیار پزشک) بخش مهمی از معاینات

سرطان پستان

علائم سرطان تهاجمی پستان

سرطان تهاجمی پستان به خصوص در مارحل اولیه ممکن است علائم و نشانه ایی نداشته باشد. با رشد سرطان، احتمالا متوجه یک یا چند مورد

سرطان پستان

دلایل سرطان پستان و عوامل خطرآفرین

دلایل سرطان پستان و عوامل افزاینده خطر دلایل سرطان پستان به طور دقیق مشخص نیست، اما عوامل اصلی افزایش خطر ابتلا مشخص است. با این

سرطان پستان

تشخیص سرطان پستان

چگونه سرطان پستان تشخیص داده می شود؟ اگر توده یا چیزی در ماموگرافی دیده شده است، پزشک روند تشخیص سرطان پستان را شروع می کند.