دسته بندی نشده

جراحی سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال سالانه حدود 140000 نفر را مبتلا می کند و سومین سرطان شایع در مردان و زنان است. سرطان کولورکتال اغلب با جراحی برای

دسته بندی نشده

درمان سرطان کولورکتال

اگر سرطان روده بزرگ یا راست روده خود به نام سرطان کولورکتال دارید، یک خبر خوب وجود دارد: افراد بیشتری با این بیماری نسبت به