سرطان پستان

علائم سرطان تهاجمی پستان

سرطان تهاجمی پستان به خصوص در مارحل اولیه ممکن است علائم و نشانه ایی نداشته باشد. با رشد سرطان، احتمالا متوجه یک یا چند مورد

سرطان پستان

انواع سرطانهای پستان

سرطان پستان گیرنده هورمونی مثبت  حدود 80٪ از همه سرطانهای پستان ER مثبت هستند. این بدان معنی است که سلولهای سرطانی در پاسخ به هورمون

سرطان پستان

سرطان پستان

سرطان پستان چیست؟ همانند همه‌ی سرطان‌های دیگر، این نوع از سرطان نیز از سلولهای غیر طبیعی ساخته شده است که به طور غیرقابل کنترل رشد