بیمارستان‌ مدیکال پارک


مجموعه بیمارستان‌ مدیکال پارک با 25 بیمارستان بزرگترین مجموعه بیمارستانی در ترکیه است. شعار مدیکال پارک «سلامتی برای همه» است که در کنار کیفیت خدمات بالا هزینه های درمانی نیز از اولویت های این مجموعه به شمار می‌رود تا با کنترل هزینه بیماران بتواند خدمات خود را به بیماران بیشتری ارائه دهد. این مجموعه خدمات تشخیصی و درمانی با کیفیت را در بسیاری از شهرهای ترکیه ارائه می‌کند.

بیمارستانهای LIV، MLPCare و VM Medical Park از مراکز مستقل زیرمجموعه مدیکال پارک هستند که هریک در زیمنه های تخصصی خود فعالیت می‌کنند. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره از پزشکان این مجموعه، با تیم مشاوران مدگو تماس بگیرید.

بیمارستان مدیکال پارک