دسته بندی نشده

اختلال طیف اوتیسم چیست؟

اختلال طیف اوتیسم (Autism spectrum disorder) یک ناتوانی رشدی است. برخی از افراد مبتلا به اوتیسم دارای یک تفاوت شناخته شده مانند یک بیماری ژنتیکی